krb.
Wat u moet weten over de privacywet 2018
Het is nog nét 2017 maar voor je het weet, is het 25 mei 2018. Dat is de datum waarop u als bedrijf het verwerken van persoonsgegevens op orde moet hebben. Vanaf dat moment gelden overal in de Europese Unie dezelfde regels. Overtreding daarvan kan u op forse boetes komen te staan! De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt voor een uitbreiding van privacyrechten en geeft bedrijven meer verantwoordelijkheid daarvoor. Eén van de belangrijkste pijlers van de nieuwe wetgeving is de verplichting om de persoon waarvan gegevens vastgelegd worden, bij vastlegging te informeren (bijvoorbeeld via een privacyverklaring op de website) over:

De vastlegging van de gegevens
Welke gegevens worden vastgelegd
Voor welke periode gegevens worden vastgelegd
Met welk doel de gegevens worden vastgelegd

Wat kunt u doen?

Als binnen uw bedrijf persoonsgegevens worden verzameld en vastgelegd, is het van belang op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten. Zorg ervoor dat uw bedrijfsprocessen op dit gebied goed gedocumenteerd zijn. Dat geldt ook voor inzage-, correctie- en verwijderingsprocedures. Neem daarnaast de beveiliging van uw data onder de loep. Lees uw privacyverklaring nog eens kritisch door en leg daarin duidelijk vast wat u doet met de persoonsgegevens die u verzamelt.

Als organisatie kunt u nu al de nodige stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Om u hierbij te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet. Download het overzicht ‘In 10 stappen voorbereid op de AVG’ (pdf).

E-mailmarketing

Er zijn veel misverstanden over de gevolgen van de nieuwe privacywet voor e-mailmarketing (het versturen van digitale mailings aan groepen mensen). Voor een belangrijk deel zijn de regels voor het vesturen van e-mail vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Daarin staat bijvoorbeeld:

– Je mag mensen alleen mailen als zij daar expliciet en aantoonbaar toestemming voor hebben gegeven. Dit geldt uiteraard niet voor persoonlijk, één-op-één mailverkeer.
– Voor het versturen van digitale mailings aan bestaande klanten is geen toestemming nodig. Het moeten dan wel ‘echte klanten’ zijn, waarmee een betaalrelatie is of recent is geweest.
– Het moet bij inschrijven voor een mailing duidelijk zijn hoe vaak de mailing verschijnt.
– Het moet voor de ontvanger duidelijk zijn wie de afzender van de mailing is en hoe hij op de inhoud kan reageren.
– Het moet ten allen tijde mogelijk zijn om je voor een mailing uit te schrijven. Dat moet dan ook vóór het verschijnen van de volgende mailing zijn verwerkt.

Strenger

Wat met de AGV wordt aangescherpt, is de bewijslast voor degene die mailings verstuurt:
– Mensen moeten actief voor de mailing hebben gekozen. Er mag bijvoorbeeld niet al een vakje aangevinkt staan op het inschrijfformulier voor de mailing.
– Je moet als afzender kunnen aantonen dat mensen toestemming hebben gegeven voor de mailing. Opnemen in je algemene voorwaarden dat mensen mailings kunnen ontvangen, is dus niet voldoende.
– Het moet duidelijk zijn voor welke soort informatie de ontvanger heeft gekozen. Een inschrijving voor één specifieke nieuwsbrief over een dienst of product, betekent niet dat je dan ook andersoortige nieuwsbrieven mag toesturen.

Het is van belang dat u nagaat of uw e-mailmarketing aan deze eisen voldoet. Als u de registratie niet op orde hebt, is het aan te raden om al uw klanten of prospects actief om toestemming te vragen voor het toesturen van digitale mailings. U zult dit vanaf mei 2018 immers moeten kunnen bewijzen.

Barneveld Amersfoortsestraat 18, 3772 CJ
Kees Vlot (06) 1371 8861
Houten Papiermolen 30, 3994 DK
Jurjen Procee (06) 5096 5705
Den Haag Lulofsstraat 55, 2521 AL
Daniël Ros (06) 2279 2907
telefoon (0342) 40 34 90
e-mail info@krbcommunicatie.nl
kvk 08129301
leveringsvoorwaarden | privacy