Home / Communicatie en participatie

Communicatie en participatie

Communicatie bij participatietrajecten: de verbindende schakel

Participatiesamenleving, participatiemaatschappij of doe-democratie, hoe u deze samen-leving ook noemt, communicatie is er een essentieel onderdeel van. Het individualisme viert immers hoogtij in Nederland, terwijl de participatiesamenleving juist staat of valt bij de verbinding tussen mensen. Strategische communicatie kan deze verbinding leggen en bruggen slaan tussen bijvoorbeeld bewoners in een wijk of buurt. Om er zo voor te zorgen dat meer mensen actief en positief bijdragen aan de eigen leefomgeving.

Krb. heeft veel kennis en ervaring in strategische communicatie binnen participatietrajecten. We weten hoe je mensen bereikt, motiveert en activeert en met welke digitale en sociale media je een (blijvende) community bouwt. Krb. kan gemeenten, wijkinitiatieven, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven op diverse niveaus ondersteunen. Onder meer met:

  • Onderzoek en analyse, van quick scan tot uitgebreid onderzoek
  • Opstellen van een strategisch communicatieplan
  • Community building via digitale en levende netwerken
  • Creatieve vertaling, inclusief positionering en design
  • Uitvoering van communicatieplannen en ontwikkeling van middelen
  • Training en coaching van (vrijwillige) contentmakers

Uw voordeel?

Een resultaatgerichte en integrale aanpak die is gebaseerd op cases uit de praktijk. Krb. heeft alle disciplines in huis om niet alleen de strategie uit te stippelen, maar ook de praktische uitvoering te verzorgen of begeleiden. Vrijblijvend te sparren over het verbinden van mensen om zo samen de maatschappij mooier te maken? Bel Kees Vlot 06 1371 8861 (Barneveld). Of laat uw contactgegevens achter met het formulier hieronder.