Home / Marketingadvies

Marketingadvies

De brug naar uw markt

‘Marketing is verkopen’ vertelde een ondernemer eens bij de eerste kennismaking met Krb. ‘Dat klopt, maar dat is niet het hele verhaal’, was ons antwoord, ‘hooguit een doel’. Marketing is een vak, een discipline binnen organisaties die een brug kan slaan, tussen merk, product, dienst of ideaal enerzijds en de markt anderzijds.

Goede, integrale marketing begint met een stevig marketingplan met bijbehorende planning. In dit plan worden strategie, tactiek en operatie van de marketing beschreven. Vaak is het creëren van omzet (sales!) het uiteindelijke doel, maar ook vergroting van naams- en productbekendheid, merkwaarde of het versterken van (klanten)binding kan een doel zijn.

Als ondernemer, bestuurder of manager moet u op heel wat spreekwoordelijke borden schaken. Het kan zijn dat u op het vlak van marketing kennis, ervaring of daadkracht tekort komt. Schakel dan met de adviseurs van Krb. Die zijn niet alleen uw secondant bij planontwikkeling, maar ook gedreven meewerkers die uw actie plannen en uitvoeren. In reclametaal: online, offline en below the line!

Uw voordeel?

Het kan zijn dat uw eigen marketeers tijd tekort komen, een klankbord zoeken of juist ondersteuning willen bij de uitvoering van marketingacties. Dan ondersteunt Krb. uw organisatie op flexibele wijze. Of wellicht is uw organisatie net te klein voor een eigen marketeer? Dan haalt u met externe inhuur van onze specialisten complete kennis én uitvoerend vermogen in huis. Dat bespaart veel tijd en geld, reken maar!

Vrijblijvend een uur sparren over de rol van marketingadvies? Bel Kees Vlot 06 1371 8861 (Barneveld), Daniël Ros 06 2279 2907 (Den Haag) of Roland de Lange 06 2493 8566 (Dordrecht). Of laat uw contactgegevens achter met het formulier hieronder.