Een avond ‘Over Werken’ …

26 maart 2020 | Project

Begin maart was er weer de avond ‘’Over Werken’’ op De Meerwaarde. Een avond om – als student/docent – op een laagdrempelige manier een mooie indruk te krijgen van de school én het werken in het onderwijs.

KRB heeft (in 2019) het eventthema bedacht en visuals ontwikkeld, alsmede het uitzetten van een doelgerichte mediacampagne zowel online en offline. Vanwege groot succes vorig jaar, heeft deze avond ‘’Over Werken’’ ook dit jaar weer plaatsgevonden. In de mediacampagne hadden we ons dit keer met name gericht op zij-instromers uit o.a. de techniek. Dit leverde een prachtig resultaat op, want er waren veel bezoekers uit deze doelgroep. Met een totaal een 54 bezoekers een zeer geslaagde avond, waarvan een groot deel via het enquêteformulier heeft aangeven graag op De Meerwaarde wil komen werken. De Meerwaarde kijkt met tevredenheid terug op deze succesvolle avond en hoopt natuurlijk een aantal nieuwe collega’s te kunnen benoemen.