Home / Ons werk / Rail Cargo

Rail Cargo

Stichting Rail Cargo information Netherlands is een publiek-privaat initiatief. De stichting wil het gebruik van het spoor voor goederenvervoer bevorderen en het imago ervan bij verladers en logistieke dienstverleners verbeteren. De voordelen van railgoederenvervoer zijn nog relatief onbekend binnen logistiek Nederland. Rail Cargo maakt branchecijfers inzichtelijk en toegankelijk voor de logistieke sector. Het jaarlijkse Spoorcongres is een belangrijk evenement. Bij deze gelegenheid presenteert de organisatie haar jaarlijkse uitgave Spoor in cijfers.


Jaaruitgave Spoor in cijfers

Voor de ontwikkeling van de uitgave van Spoor in cijfers zocht Rail Cargo een nieuwe partner. Naast creativiteit waren flexibiliteit en een strakke organisatie belangrijke voorwaarden. De uitgave verzamelt informatie uit diverse bronnen en mag onder geen beding vertraging oplopen. Rail Cargo kwam Krb. op het spoor en dat resulteerde in een succesvolle samenwerking.

Tijdens het afgelopen Spoorcongres is een prachtige editie van Spoor in cijfers gepresenteerd aan vertegenwoordigers van alle grote corporate bedrijven in de sector. Krb. tekende voor dtp, infographics, fotografie en projectmanagement.

Terug naar overzicht