Home / Ons werk / TU Kampen

TU Kampen

Onderzoek, positionering en campagne voor TU Kampen

TU Kampen is de Theologische Universiteit die verbonden is aan het kerkgenootschap Gereformeerde Kerken in Nederland. De wetenschappelijk theologische instelling biedt studenten de bachelor Theologie en de masters Predikant en Theologie Algemeen. TU Kampen heeft de gereformeerde geloofsovertuiging als grondslag. Momenteel telt de universiteit ongeveer 150 studenten, 20 docenten en 30 andere medewerkers. Naast de universitaire opleiding verricht TU Kampen ook wetenschappelijk onderzoek.


Onze aanpak

Omdat de instroom van studenten per jaar sterk fluctueert, heeft TU Kampen Krb. benaderd voor advies en begeleiding. Dit leidde allereerst tot een onderzoek onder studenten met als belangrijkste conclusie: het imago van TU Kampen bij de doelgroep jongeren laat te wensen over. Krb. heeft de resultaten uit het onderzoekt vertaalt naar een nieuwe positionering en een nieuw communicatieconcept. Daarin worden jongeren aan de hand van vooroordelen getriggerd om de studie theologie te overwegen. Vervolgens worden ze uitgedaagd om deze studie én TU Kampen te ontdekken.

Terug naar overzicht