Home / Ons werk / VanWestreenen

VanWestreenen

VanWestreenen adviseurs is sinds 1993 als onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in de agrarische milieu-, bouw- en ruimtelijke ordeningswetgeving. Vanuit kantoren Barneveld en Lichtenvoorde helpen zij ondernemers in het buitengebied door de wirwar van wetten en regels. Denk aan; Natuurbeschermingswet, Natura 2000, IPPC, Omgevingsvergunning bouwen en milieu, bestemmingsplanwijziging, Milieueffectrapportage, Wet geurhinder en veehouderij. Zomaar een paar voorbeelden van wetten en regels waar agrarische ondernemers mee te maken hebben. 


Naast de gebruikelijke huisstijlmiddelen ontwikkelen we twee keer per jaar het magazine Ruimte! In dit magazine worden nieuws en achtergronden over de agrarische milieu-, bouw- en ruimtelijke wetgeving belicht en daarnaast aangekleed met tal van referentieprojecten. Voor dit project is Krb. verantwoordelijk voor de redactie (interviews medewerkers én klanten Van Westreenen), vormgeving,  coördinatie fotografie, drukwerk en verspreiding. Verder mochten we een speciaal jubileummagazine maken ter gelegenheid van hun 25 jarig bestaan.

Terug naar overzicht