Home / Ons werk / ZGG

ZGG

Betere zichtbaarheid ZGG bij achterban

Zending Gereformeerde Gemeente (ZGG) is de zendingsorganisatie van het kerkverband Gereformeerde Gemeenten. Als kerkelijk deputaatschap heeft ZGG twee taken: leidinggeven aan en toezicht houden op het zendingswerk en gemeenteleden betrekken bij de ondersteuning van het zendingswerk. Werkers van ZGG zijn actief in zes landen: Albanië, Cambodja, Ecuador, Guinee, Indonesië en Nigeria. In laatstgenoemde twee landen zijn inmiddels zusterkerken ontstaan, in de andere landen ligt de focus op pionierswerk en gemeentestichting.


Het betrekken van gemeenteleden bij het zendingswerk gebeurt onder meer door de uitgave van een eigen tijdschrift. Omdat er regelmatig nieuwsfeiten en ontwikkelingen op het zendingsveld zijn, heeft ZGG samen met Krb. een extra communicatiemiddel ontwikkeld: de nieuwsposter. Ieder kwartaal wordt een nieuwe editie gemaakt en opgehangen in de diverse kerken van het kerkverband. Zo wordt op een eenvoudige, voordelige en visueel aantrekkelijke manier een reeks berichten gedeeld met de achterban.

Terug naar overzicht