Home / Subsidiewerving

Subsidiewerving

Subsidiewerving: breed kijken, selectief aanvragen

Voor mkb-bedrijven, stichtingen en sociaal-maatschappelijk ondernemers met plannen zijn er talloze subsidies, financieringen en regelingen beschikbaar. Van de rijksoverheid, provincie, gemeenten, maar ook van stimuleringsfondsen. Krb. ondersteunt organisaties die subsidies willen aanvragen, met een gestructureerde aanpak die verder gaat dan standaard dienstverlening.

Om te beginnen verdiepen we ons in uw plan, project of initiatief. Er zitten immers vaak meer facetten aan. Zo kan een maatschappelijk initiatief ook technisch innovatieve elementen bevatten of effect hebben op duurzaamheid en energietransitie. In dat geval kijken we breed naar alle denkbare mogelijkheden voor subsidiëring en (co-)financiering. Juist door meer organisaties bij uw innovatie te betrekken, neemt de slagingskans en het draagvlak toe.

Wim de Haan van Krb. is specialist op het gebied van subsidies en financiering vanuit fondsen. Hij heeft daarnaast een netwerk aan specialisten in tal van maatschappelijke sectoren. Of u nu plannen heeft op het gebied van innovatie, duurzaamheid, energietransitie of positieve gezondheid: Krb. is uw aanspreekpunt voor een doelgericht wervingsplan. Ook als het gaat om de diverse samenleving, participatie, culturele projecten of samenredzaamheid weten we de weg in subsidieland.

Uw voordeel?

Eén partij voor het in kaart brengen van de mogelijkheden, het aanvraagproces én (heel essentieel) de communicatie van uw plannen en projecten richting subsidieverstrekkers en fondsen.

Gewoon eens sparren over subsidiewerving? Bel Kees Vlot 06 1371 8861 (Barneveld). Of laat uw contactgegevens achter met het formulier hieronder. Of laat uw contactgegevens achter met het formulier hieronder.