Klantcase.
KRB spreekkamer
CBMC

Bouwen aan relaties, bouwen aan succes 

Ben jij een ondernemer die meer wil dan alleen netwerken? Dan ben je bij CBMC aan het juiste adres. CBMC is een beweging van mannelijke en vrouwelijke ondernemers en leidinggevenden die door hun werk of bedrijf bouwen aan Gods koninkrijk. Het hart van dit netwerk is hun relatiemagazine: Business Contact, waarvan KRB de volledige regie in handen heeft.  

De uitdaging

De uitdaging voor CBMC is heel duidelijk: wat helpt ons om de relatie tussen onze leden tot stand te brengen en in stand te houden.

De oplossing

De oplossing was tweeledig. Enerzijds heeft KRB, in eerste instantie interim opgepakt, om de regie van Business Contact in handen te nemen, om het vervolgens vier keer in het jaar uit te geven. In het sponsored magazine worden leden geportretteerd en wordt ruimte gegeven aan getuigenissen. Anderzijds heeft KRB in 2023 de evenementencommunicatie verzorgd voor CBMC outreach, een netwerkevenement dat lokaal in Gelderland is opgezet, met de teams die daar regelmatig samenkomen. Dit heeft ertoe geleid dat de kracht van het regionale netwerk weer zichtbaar werd, nieuwe teams zijn opgestart, lidmaatschappen zijn afgesloten, waarmee het netwerk is uitgebreid.
KRB spreekkamer
KRB spreekkamer
KRB spreekkamer